Tag: Rượu Mơ Nhật

Hộp quà tết Rượu Mơ Nhật độc đáo

Hộp quà tết rượu Mơ Nhật với các thành phần: Rượu Mơ Choya Nhật Bản, Cafe Nhật Bản Netcafe Gold Blend, Bột trà Xanh nhật Bản túi lọc , Kẹo Nikko Nhật Bản. Các sản phẩm có chất lượng cao,