Tag: chất lượng quà tết

Cảnh báo chất lượng quà tết

Thị trường quà tết sôi động với rất nhiều dòng sản phẩm, lợi dụng thời điểm này rất nhiều sản phẩm quà tết kém chất lượng được đưa ra thị trường, tình trạng này không chỉ diễn ra vào tết